• kişi sayısı: 20


AçıklamaTARİH: 7 MAYIS 2023
YER: RAMADA  PLAZA ANTALYA


20 KİŞİ İLE SINIRLI

Yer: Antalya Ramada Otel

Saat: 9:00-18:00

ABDOMİNAL CERRAHİ KISIM 2 (ÜRİNER SİSTEM CERRAHİSİ) UYGULAMALI EĞİTİM

Neler Öğreneceğiz

ÜRİNER SİSTEM CERRAHİ YAKLAŞIMLAR

Böbrek ve Üretere Cerrahi Yaklaşımlar

Nefrektomi

Nefrotomi

Nefrostomi

Nefropiyelostomi

Piyelolitotomi

Üreterotomi

Neoureterostomi

Ureteroneosistostomi

İdrar kesesine Cerrahi Yaklaşımlar

Sistotomi

Sistostomi (Prepubik Kateterizasyon)

Uretraya Cerrahi Yaklaşımlar

Intrapelvik uretral Anastomoz

Preskrotal Uretrotomi

Perineal Uretrotomi

Preskrotal Uretrostomi

Skrotal Uretrostomi

Kedide perineal Uretrosotomi

Prepubik Uretrostomi

Kalıcı Üriner Diversiyon

Ücrete Dahil Olanlar 
Sertifika 
Öğle yemeği
Kahve araları