Açıklama


Erken kayıt 1 ARALIK 2022’ye kadar !

EĞİTİM TARİHİ 18 ARALIK 2022

40 KİŞİ İLE SINIRLI

Yüz yüze Eğitim

Saat: 9:30-18:00

Yer: Antalya Hasvet Ofis SEM Salonu


A. SIVI-ELEKTROLİT TEDAVİSİ

1. Ders

 • Sıvı kompartman dinamikleri
 • Sıvı elektrolit denge
 • Sıvı Seçimi,
 • Kolloidler
 • Kristaloidler

2. Ders

 • Dehidrasyon
 • Dehidrasyon derceleri ve klinik bulguları
 • Sıvı kaybının hesaplanması
 • Sıvı Replasmanı

3. Ders

 • Metabolik Hemostazis (Metabolik profilin restorasyonu)
 • Metabolik Asidozis
 • HCOkaybının belirlenmesi ve replasmanı (tedavisi)
 • Metabolik Alkalozis
 • Potasyum kaybının belirlenmesi ve replasmanı (tedavisi)

4. Ders

Örnek çözümleri


B. KARACİĞER HASTALIKLARI VE HEPATİK ENZİMOLOJİ

1. Ders

 • Karaciğerin fonksiyonları
 • Karbonhidrat metabolizması
 • Yağ metabolizması
 • Protein Metabolizması
 • Karaciğerin hastalıklarında yaygın gözlenen klinik bulgular
 • Bilirubin metabolizması ve İkterusı

2. Ders

 • Hepatik enzimlerin klinik yorumlanması
 • ALT, AST, ALP, GGT, GLDH
 • Serum albümin, globülin düzeyleri
 • Serum bilirubin düzeyleri
 • Serum Kolesterol düzeyleri

Ücrete Dahil: 

 • Eğitim

 • Sürekli ve sınırsız çay kahve, su

 • Ara ikramlar,

 • Öğle yemeği

 • Sertifika